(SHAN FM) သွင်ပီႈၼွင့် ၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသီႇသႅင်ႇ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းပျီႇတူ့သိတ့် တီ့ၺွပ်းၶႃႈတၢႆ

– သွင်ပီႈၼွင့် ၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသီႇသႅင်ႇ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းပျီႇတူ့သိတ့် တီ့ၺွပ်းၶႃႈတၢႆ

– ႁၢၼ့်ၶၢႆၶမ်း တီႈၵဵင်းတုင်လႄႈသီႇပေႃ့ ၺႃးၸူၼ်

– ၾႆးမႆႈ တီႈတူၼ်ႈတီး လူ့ယႂ်ႇသုမ်းၼမ်

– မိူင်းၵျပၼ်ႊ ႁူပ်ႉထူပ်း ၽူႈၼမ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

– လၢၼ်ႇၵႃႉၶၢႆၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ပိၵ်ႉ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆတၢင်းလႅၼ်လိၼ် လူတ်းယွမ်းၼမ်

– မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊဝႃႈ ၵၢၼ်လွၵ်ႇလႅၼ်ၵိၼ်တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊၼႆႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢမေႊရိၵၼ်ႊ

– လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး တေမၵ်းမၼ်ႈယႃႈပၢင်း ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၶိုၼ်း

– ပွင်ႈၵႂၢမ်း – လွင်ႈဢိုတ်းႁၢမ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး ၼႂ်းမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်းၼၼ့် တေၸၢင်ႈမီးလွင်ႈတုမ့်ယွၼ်ႈ ၸိူင့်ႁိုဝ် ?

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes