(SHAN FM) BWU ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၼၢင်းယိင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆ 800 ပၢႆယဝ်ႉ

– BWU ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၼၢင်းယိင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆ 800 ပၢႆယဝ်ႉ

– ပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆးလၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းထႆး 60 ပိူဝ်ႊသႅၼ်ႊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးၸႂ်ဝႆႉ

– မိူင်းၵျပၼ်ႊ တေတိူဝ်းႁွင့် ႁႅင်းၵၢၼ် ၼွၵ်ႈမိူင်းထႅင်ႈ

– ပွင်ႈၵႂၢမ်းလွင်ႈ – ၽဝၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ့်တီႈၼႃႈလိၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes