(SHAN FM) ၶႄႇ – မၢၼ်ႈ တူၵ်းလူင်းၵၼ် တႃႇႁွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ လူၺ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် MOU

– ၶႄႇ – မၢၼ်ႈ တူၵ်းလူင်းၵၼ် တႃႇႁွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ လူၺ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် MOU

– ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ မိူင်းမၢၼ်ႈပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ထိသုတ်း

– ၸၼ်ႉၸွမ်ဢၼ်ၶႅမ်ႉသုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ၸၼ်ႉၸွမ်ဢမေႊရိၵၼ်ႊယူႇ

– ၸုမ်းၸဝ်ႈပၢႆးမေႃ ဢိၼ်ႊၵျိၼ်ႊၼီႊယႃႊလႄႈပၢႆးသၢႆႈလုမ်ႈၾႃႉ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၵွင်ႈထၢႆႇလိူၼ်လၢဝ်လႄႈၵၢင်ႁၢဝ် ဢၼ်ယႂ်ႇသုတ်း

– ပေႃးတေၸႂ်ႉရူတ်ႉၾႆးၾႃႉ ၼႂ်းမိူင်းႁဝ်း လူဝ်ႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉသင်လၢႆလၢႆ ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းတင်းၼမ်ထႅင်ႈ။

– ပွင်ႈၵႂၢမ်း လွင်ႈ – ပၼ်ႁႃၾိင်ႈၾႃ့ရႃႇသီႇလႅၵ်ႈလၢႆႈလႄႈ ၶဝ်ႈၼမ့်တၢင်းၵိၼ်ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈတိူဝ်းႁၢႆ့လိူဝ်ႁႅင်း

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes