(SHAN FM) ၼႂ်းပီ 2023 ၵူၼ်းမိူင်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်မီး1000 ပၢႆ မိူင်းတႆး ၼမ်သုတ်းထိသွင်

– ၼႂ်းပီ 2023 ၵူၼ်းမိူင်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်မီး1000 ပၢႆ မိူင်းတႆး ၼမ်သုတ်းထိသွင်

– ၵူၼ်းမိူင်းသီႇသႅင်ႇ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလႆႈသွၼ်ႈယူႇၼႂ်းထမ်ႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵိၼ်ယႅမ့်

– ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းတေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈၸွမ်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူၺ်း ပဵၼ်လၢႆးၵႄႈလိတ်ႈပၢင်တိုၵ်း

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈမိုဝ်း ရတ်ႉသျႃး မိူင်းၶႄႇသေ တႄႇၸႂ်ႉတပ်ႉၻရူၼ်ႊယိုဝ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း

– ပွင်ႈၵႂၢမ်း လွင်ႈ – ဝၼ်းၽႅၼ်ႇလိၼ် လုမ်ႈၾႃ့ (Earth Day) လႄႈ ၵၢၼ်လူတ်းယွမ်း လွင်ႈၸႂ့်တိုဝ်း ပလၢတ့်သတိတ့် ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes