(SHAN FM) ႁူဝ်ၼပ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တိူဝ်းၼမ်မႃးထႅင်ႈႁဵင်ပၢႆ

– ႁူဝ်ၼပ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တိူဝ်းၼမ်မႃးထႅင်ႈႁဵင်ပၢႆ

– ၸဝ်ႈၼႃးမိူင်းမိတ်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵၢင်မၢၵ်ႇမႅင်း ၸွမ်းလႅၼ်ၼႃးၼမ်

– ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် တီ့ၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၵိုင်ႇငိုၼ်း 4700 သႅၼ်ပၢႆ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ

– ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃယု 18 လူင်းတႂ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း

– ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ လူၺ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇလႆႈသုၼ်ႇယူတ်းယႃတူဝ်သေလူ့တၢႆ မီး 24 ၵေႃ့ယဝ့်

– ပွင်ႈၵႂၢမ်း လွင်ႈ – ၵူၼ်းမူႇၸေႊၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ပႂ်ႉႁဵတ်းဝႂ်သမၢတ်ႉၵၢတ်ႉ မၢင်ၸိူဝ်းလႆႈဝႂ်ၶိဝ်း (တိုကင်) ထိုင်ပီ 2025 ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes