(Daily News) ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် တီ့ၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၵိုင်ႇငိုၼ်း 4700 သႅၼ်ပၢႆ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ

1-ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် တီ့ၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၵိုင်ႇငိုၼ်း 4700 သႅၼ်ပၢႆ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ

2-ႁူဝ်ၼပ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း တိူဝ်းၼမ်မႃးထႅင်ႈႁဵင်ပၢႆ

3-သိုၵ်းယၢင်းလႅင် တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုပ်ႇပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်းၽႃသွင်ႇ

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #လၢႆးၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ #shanradio #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

Other episodes