(SHAN FM) ပၢင်တိုၵ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လူ့တၢႆၸွမ်း 60 ပၢႆ

– ပၢင်တိုၵ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လူ့တၢႆၸွမ်း 60 ပၢႆ

– ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ

– ဢိတ်ႉသရေႊလႄႈဢီႊရၼ်ႊ ယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

– ပွင်ႈၵႂၢမ်း လွင်ႈ – ပၼ်ႁႃၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇလႅၵ်ႈလၢႆႈလႄႈ ၶဝ်ႈၼမ့်တၢင်းၵိၼ်ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈတိူဝ်းႁၢႆႉလိူဝ်ႁႅင်း။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes