(SHAN FM) သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႇပၢင်ၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈႁႅၵ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီး 3 တီႈ

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႇပၢင်ၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈႁႅၵ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီး 3 တီႈ

– ၸဝ်ႈသူၼ် တီႈဝဵင်းၵေးသီး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ လူၺ်ႈၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ လူတ်းယွမ်းႁႅင်း

– ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UN ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႉမႂ်ႇ ပဵၼ် Julie Bishop

– ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇလႆႈယူတ်းယႃတူဝ်သေ တၢႆၼႂ်းၶွၵ်ႈ မီး 7 ၵေႃႉယဝ်ႉ

– ၵဝ်ႊရီႊႁွင်ႇလႄႈ ၸၢၼ်း ၶေႉၵၼ်ပွႆႇၼူၾႆးလၢဝ်ထဵမ်းၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇ

– WHO ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁူင်းယႃလူင် ဢၼ်ယႂ်ႇသုတ်းၼႂ်းၵုၼ်ၵႃႊသႃႊ လူႉၵွႆယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ၵူၼ်းပဵၼ်ၼႂ်းႁူင်းယႃ တၢႆတူႇတၢႆၼဝ်ႈ

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes