(Daily News) သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႄႇပၢင်ၽိုၵ်း ၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈႁႅၵ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီး 3 တီႈ

1-သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႄႇပၢင်ၽိုၵ်း ၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈႁႅၵ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီး 3 တီႈ

2-သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပေႃးဢမ်ႇမီးဝႂ် သမၢတ့်ၵၢတ့် တေဢမ်ႇပၼ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်

3-ၵူၼ်းမိူင်းဢမေႊရိႊၵၼ်ႊ လႆႈႁၼ်ၵူပ့်ၵိၼ်ဝၼ်း တဵမ် ၵူၼ်းပႂ့်တူၺ်း မီးၼပ့်လၢၼ့်ၵူႈဝဵင်း

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #လၢႆးၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ #shanradio #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

Other episodes