(SHAN FM) ၵူၼ်းမိူင်းၵႆ့ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈယၢမ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

– ၵူၼ်းမိူင်းၵႆ့ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈယၢမ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

– လူမ်းလႅင်ႉၶဝ်ႈမိူင်းမိတ်ႈ ၽတ်ႉပဝ်ႇလဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်း ၵွၵ်းပိဝ်ၼမ်

– တီႉလႆႈထၢတ်ႈဢမူဝ်ႊၼီႊယႃႊ ၼၢႆႉထရဵတ်ႉ တီႈႁူဝ်ပၢင်ႇ ဝဵင်းမိူင်းယၢင်း 60 တၼ်ႊပၢႆ

– ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆတီႈၵုၼ်ထၢႆႇဝၼ်း ၵူၼ်းတၢႆ မွၵ်ႈ 30 ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းတၢင်းၼမ်။

– ပွင်ႈၵႂၢမ်းလွင်ႈ – ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးမူႇၸေႊ ၼမ်းၸတ်းပၢင်သွၼ်လင်ႇၵႃႇတႆးလႄႈ ၵႂၢမ်းထုင်ႉမၢဝ်း ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes