(SHAN FM) လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ယေႃးပၢင်းထၢတ်ႈတေႃႇပုတ်ႉထၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ထၢတ်ႈတေႃႇၸဝ်ႈရႁၢၼ်းတႃႇ သႃႇရိပုတ်ႉတရႃႇ လႄႈ ၸဝ်ႈမႁႃမွၵ်ႇၵလၢၼ်ႇ မႃးပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းထႆးဝႆႈသႃ

– လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ယေႃးပၢင်းထၢတ်ႈတေႃႇပုတ်ႉထၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ထၢတ်ႈတေႃႇၸဝ်ႈရႁၢၼ်းတႃႇ သႃႇရိပုတ်ႉတရႃႇ လႄႈ ၸဝ်ႈမႁႃမွၵ်ႇၵလၢၼ်ႇ မႃးပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းထႆးဝႆႈသႃ

– ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ထဝ်ႈၸၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ တၢႆထင်တီႈ

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိူင်ၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းသိုၵ်း (မႃႊသျႄႊလေႃး) တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ တင်း မၢၼ်ႈပဵင်း

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢမ်းယိုဝ်းၶိူင်ႈၵွင်ႈယႂ်ႇ တူၵ်းသႂ်ႇႁိမ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းသိတ့်တူၺ်ႇ တၢႆ 7မၢတ်ႇထႅင်ႈ မွၵ်ႈ 30 ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တင်းၼမ်။

– တေလႆႈငိၼ်းထွမ်ႇပႃး ပွင်ႈၵႂၢမ်း လွင်ႈ – မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ႁဵတ်းလိၵ်ႈပွမ် ယွၼ်းငိုၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ ၼႆၼၼ့်ၶႃႈဢေႃႈ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes