(SHAN FM) ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းပႆႇယဵၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်း ရူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်းၶၢင်ႉၶမ် ဢမ်ႇယွမ်း 100 လမ်း ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးယိုဝ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ

– ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းပႆႇယဵၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်း ရူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်းၶၢင်ႉၶမ် ဢမ်ႇယွမ်း 100 လမ်း ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးယိုဝ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ

– ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း မွၵ်ႈ 20 ၵေႃ့ တီႈသီႇသႅင်ႇ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇပၢႆႈၽေး

– လုမ်းၽွင်းတၢင်ထႆး တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ တေႁပ်ႉႁဵတ်းပၼ် ဝီႊသႃႊတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ

– တႃႇႁူမ်ႈၸတ်းၵၢၼ် ၼိဝ်ႊၵလီႊယိူဝ်ႊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ရတ်ႉသျႃႊ ႁူပ့်ဢုပ်ႇၵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တၢင်းၼမ်။

– လိူဝ်ၼၼ့် တေလႆႈငိၼ်းထွမ်ႇပႃးပွင်ႈၵႂၢမ်း လွင်ႈ – သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႅၵ်ႇဝႂ်ပိဝ် ႁူၺ်းသူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်း ၼႆၼၼ့်ၶႃႈဢေႃႈ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes