(Daily News) ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းပႆႇယဵၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်း ရူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်း ၶၢင်ႉၶမ်ဝႆႉၼမ်

1-ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းပႆႇယဵၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်း ရူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်း ၶၢင်ႉၶမ်ဝႆႉၼမ်

2-သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႅၵ်ႇဝႂ်ပိဝ် ႁူၺ်းသူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်း

3-သိုၵ်း AA ၸႂ်ႉလၢႆးဢူၼ်ႈႁူၺ်းသူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ၶဝ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်း

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #လၢႆးၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ #shanradio #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

Other episodes