(SHAN FM) ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၶဝ်ႈၸူၼ်တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸဝ်ႈႁိူၼ်းတုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်း မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း

– ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၶဝ်ႈၸူၼ်တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸဝ်ႈႁိူၼ်းတုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်း မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း

– ၾႆးမႆႈ သူၼ်ဢွႆႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႄႈတင်း တီႈၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းၵဝ်ႈၵၢင့်

– ၸုမ်း TSU တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ပွႆႇပၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းၶိုၼ်း

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ ပႆႇမီးၽႅၼ်ၵၢၼ် တႃႇႁွင့်ၼၢင်းယိင်းႁဵတ်းသိုၵ်း ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တၢင်းၼမ်။

– လိူဝ်ၼၼ့် တေလႆႈငိၼ်းထွမ်ႇပႃး ပွင်ႈၵႂၢမ်း လွင်ႈ – ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈ မိူင်းပွၼ် – ႁူဝ်ပူင်း ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇပႃးထႅင်ႈ ၼႆၼၼ့်ၶႃႈဢေႃႈ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes