(SHAN FM) သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး လူ့တၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 7 ၵေႃ့ တီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး လူ့တၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 7 ၵေႃ့ တီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီ့ၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ 2ၵေႃ့ တီႈတူၼ်ႈတီး လွၵ်ႇငိုတ်ႈယွၼ်းငိုၼ်းထႅင်ႈ

– ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈထႆးလၢတ်ႈဝႃႈ တေတီ့ၺွပ်း ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၶဝ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းၵၢၼ်

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်တၢမ်ႇတၢႆ ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် 3 ၵေႃ့ ဢၼ်ဝၢင်းၶိူင်ႈတီႈ ပၢင်တိုၵ်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တၢင်းၼမ်။

– လိူဝ်ၼၼ့် တေလႆႈငိၼ်းထွမ်ႇပႃး လွင်ႈ – ၸဝ်ႈႁၢၼ်တႆး ၽူႈယၢမ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈ ပၢၼ်ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် လူ့သဵင်ႈ ၼႆၼၼ့်ၶႃႈဢေႃႈ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes