(Daily News) RCSS ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိူင်ၵၢၼ်ၵဵပ်းသိုၵ်းလႄႈ ပိူင်တီႈလိၼ်

1-RCSS ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိူင်ၵၢၼ်ၵဵပ်းသိုၵ်းလႄႈ ပိူင်တီႈလိၼ်

2-သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵမ့်ၸွႆႈၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇပၼ်တီႈ ၸုမ်းပျီႇတူ့ၸိတ့်ပဢူဝ်း (PNO)

3-သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း တၢႆ 2 ၵေႃႉ

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #လၢႆးၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ #shanradio #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

Other episodes