(SHAN FM) သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ 2 ၵေႃႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃယု 6 လိူၼ် ၵေႃ့ၼိုင်ႈ

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ 2 ၵေႃႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃယု 6 လိူၼ် ၵေႃ့ၼိုင်ႈ

– ၵူၼ်းမိူင်းထုၵ်ႇယိုဝ်း တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1 တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

– ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း ဢဝ်ၵွင်ႈၸမ်ႈၼႃႈၽၢၵ်ႇ လွၵ်ႇငိုတ်ႈၵူၼ်းမိူင်း

– ၵူၼ်းပႂ့်တၢင်ႇဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းသတ့်ၼႅၼ်ႈ ထိုင်တီႈၽုင်ၵူၼ်းလူမ့်တဵင်သႂ်ႇ ၼၢင်းယိင်းတၢႆ 2 ၵေႃ့ တီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တၢင်းၼမ်။

– လိူဝ်ၼၼ့် တေလႆႈငိၼ်းထွမ်ႇပႃး လွင်ႈ – RCSS ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိူင်ၵၢၼ်ၵဵပ်းသိုၵ်းလႄႈ ပိူင်တီႈလိၼ် ၼႆၼၼ့်ၶႃႈဢေႃႈ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes