(SHAN FM) ပျီႇတူ့ၸိတ့် ပဢူဝ်း (PNO) ၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းထုင့်ၼွင်ႁၢႆးယႃႈ

– ပျီႇတူ့ၸိတ့် ပဢူဝ်း (PNO) ၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းထုင့်ၼွင်ႁၢႆးယႃႈ

– ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႄႇၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၼပ့်ၵူၼ်း တႃႇႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းၵဵပ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း

– ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇတူၵ်း – မိူင်းၵျႃႇမၼီႇ ၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် မိူင်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးယႂ်ႇ ထီ့ 3 ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃ့ ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တၢင်းၼမ်။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes