(SHAN FM) ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS ႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ

– ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS ႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ

– ၵႃႈရူတ်ႉၵႃး သႅၼ်ဝီ – လႃႈသဵဝ်ႈ ၶိုၼ်ႈလူင်း ၼိုင်ႈၵေႃႉ ဢမ်ႇယွမ်းသႅၼ်

– လုမ်းၽွင်းတၢင်းထႆး တီႈတႃႈၵုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေႁပ့်ၵူၼ်းတၢင်ႇ ဝီႊသႃႊ 400 တေႃႇဝၼ်း ၵူၺ်းယဝ့်

– ဢမေႊရိႊၵၼ်ႊ တေဢဝ်ႁိူဝ်းသိုၵ်း ၼိုင်ႈၶိုင်ႈ မႃးပၵ်းသဝ်းတပ့်ဝႆ့တီႈ သမုတ်ႉတြႃႇ ပၸီ့ၾိၵ့်ၾင်ႇတၢင်းတူၵ်း ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တၢင်းၼမ်။

– လိူဝ်ၼၼ့် တေလႆႈငိၼ်းထွမ်ႇပႃးၶေႃႈထတ်းသၢင် ဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ႁိုၼ်း(ၵႃယၢင်း) ဢုပ်ႇလၢတ်ႈထတ်းသၢင်ဝႆ့ လွင်ႈ – သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိူင်ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၽွၼ်းၸႃႉၼမ်လိူဝ်ၽွၼ်းလီ ၼႆၼၼ့်ၶႃႈဢေႃႈ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes