(SHAN FM) သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၽူႈလၵ်ႉ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1

– SSPP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိုတ်ႇႁပ်ႉ ၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၽူႈလၵ်ႉ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1

– ၽွင်းၵိုတ်းတိုၵ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈသွင်ၾၢႆႇထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းႁင်းၽႂ်မၼ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

– ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ 40 ပၢႆ ၶဝ်ႈမိူင်းထႆးဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းၵၢၼ် ထုၵ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တီ့ၺွပ်း တီႈလႅၼ်လိၼ်

– KNDF ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယိုတ်းၵုမ်းလႆႈ ဝဵင်းသျႃႊတေႃႊ မိူင်းယၢင်းလႅင် ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တၢင်းၼမ်။

– လိူဝ်ၼၼ့် တေလႆႈငိၼ်းထွမ်ႇ ပွင်ႈၵႂၢမ်း လွင်ႈ – သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၶေႉၵၼ်ၵဵပ်းသိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်းၵိၼ်းၸႂ် ၼႆၼၼ့်ၶႃႈဢေႃႈ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes