(SHAN FM) ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇမၢၵ်ႇ တီႈသီႇသႅင်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူ့တၢႆ 2 မၢတ်ႇၸဵပ်း 4

– ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇမၢၵ်ႇ တီႈသီႇသႅင်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူ့တၢႆ 2 မၢတ်ႇၸဵပ်း 4

– မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၵဵင်းတုင် ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 5 ၵေႃ့

– သဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေဢဝ်ႁဵတ်းသိုၵ်း မီး 14 လၢၼ်ႉ

– လုမ်းၽွင်းတၢင်းထႆး တီႈတႃႈၵုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေႁပ့်ၵူၼ်းတၢင်ႇ ဝီႊသႃႊ 400 တေႃႇဝၼ်း ၵူၺ်းယဝ့် ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တၢင်းၼမ်။

– လိူဝ်ၼၼ့် တေလႆႈငိၼ်းထွမ်ႇပႃး ပွင်ႈၵႂၢမ်းလွင်ႈ – ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတင်ႈလၢၼ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈ မူႇၸေႊ – လႃႈသဵဝ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 10 တီႈ ၵဵပ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၼမ် ၼႆၼၼ့်ၶႃႈဢေႃႈ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes