(Daily News) သဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေဢဝ်ႁဵတ်းသိုၵ်း မီး 14 လၢၼ်ႉ

1-သဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေဢဝ်ႁဵတ်းသိုၵ်း မီး 14 လၢၼ်ႉ

2- ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႄႇၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ႁူဝ်ၼပ့်ၵူၼ်းတႃႇႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း

3-ၸွမ်ၸိၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွင့်ၽွင်းတၢင်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းမီးၼွၵ်ႈမိူင်း မႃးထူပ်း

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #လၢႆးၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ #shanradio #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

Other episodes