(SHAN FM) RCSS ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိုတ်ႇႁပ်ႉ ၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ

– RCSS ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိုတ်ႇႁပ်ႉ ၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ

– ၵူၼ်းၶဝ်ႈၸူၼ်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇတၢင်ႉယၢၼ်း ယိုဝ်းၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉတၢႆ

– KNU ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေၽဵဝ်ႈမူၺ့် ၵၢၼ်လွၵ်ႇလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈတင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ

– ၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်း NCA ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေႁူမ်ႈၸုမ်းလုၵ့်ၽိုၼ့် ယိုဝ်းတိုၵ်း ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တၢင်းၼမ်။

– လိူဝ်ၼၼ့် တေလႆႈငိၼ်းထွမ်ႇပႃး ပွင်ႈၵႂၢမ်း လွင်ႈ – ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင်လင်မႂ်ႇ ၵေႃႇသၢင်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း ၼႆၼၼ့်ၶႃႈဢေႃႈ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes