(Daily News) RCSS ယိုတ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼပ်ႉႁူဝ်လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

1-RCSS ယိုတ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼပ်ႉႁူဝ်လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

2-မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ 8 ၵေႃႉ ၼႂ်း ၼၼ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း 2 ၵေႃႉ

3-ပီၼႆႉ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #လၢႆးၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ #shanradio #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

Other episodes