(SHAN FM) မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 2 ၵေႃ့

– မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 2 ၵေႃ့

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈ – SSPP ၽႃႇၺႃးၵၼ် တီႈမိူင်းပွၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း

– ၶူဝ်မႂ်ႇသႅၼ်ဝီ သၢင်ႈယဝ်ႉ ပၼ်ၵႃးဢွၼ်ႇတႆႇၵႂႃႇမႃး လႆႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်း

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မိူင်းယၢင်းလႅင် ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တၢင်းၼမ်။

– လိူဝ်ၼၼ့် တေလႆႈငိၼ်းထွမ်ႇပႃး ပွင်ႈၵႂၢမ်း လွင်ႈ – ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၺႃးၸူၼ် ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၼႅတ်ႈႁႃတီ့ၺွပ်း ၼႆၼၼ့်ၶႃႈဢေႃႈ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes