(SHAN FM) ၵူၼ်းၶၢႆၵုၼ်ႇယွႆႈ တီႈမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း ဢဝ်ပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ(ပြန်ပေးဆွဲ)

– ၵူၼ်းၶၢႆၵုၼ်ႇယွႆႈ တီႈမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း ဢဝ်ပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ(ပြန်ပေးဆွဲ)

– ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်းဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းလီ တႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ

– ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ယိုဝ်းၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတူၵ်းၵွႆ 7 လမ်း

– ၶွင်ႇသီႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ UN ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လိုၵ်ႉလမ်ႇ ပိၵ်ႉၽၵ်းတူဢုပ်ႇလွင်ႈပၼ်ႁႃမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တၢင်းၼမ်။

– လိူဝ်ၼၼ့် တေလႆႈငိၼ်းထွမ်ႇပႃး ပွင်ႈၵႂၢမ်းလွင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိုင်ႈတႆး ၼႆၼၼ့်ၶႃႈဢေႃႈ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes