(SHAN FM) ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်း တၢႆ 4 မၢတ်ႇ 10 ပၢႆ

– ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်း တၢႆ 4 မၢတ်ႇ 10 ပၢႆ

– ၵူၼ်းမွၵ်ႇမႆႇ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းသိူဝ်

– ၵဵၵ့်/လၢၼ်ႇသိုၵ်းၶၢင် တင်း PDF ၵဵပ်းငိုၼ်းၼမ်ႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီ့ၺွပ်းပေႃ့ထုပ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ လူႉတၢႆ ၵေႃ့ၼိုင်ႈ ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တၢင်းၼမ်။

– လိူဝ်ၼၼ့် တေလႆႈငိၼ်းထွမ်ႇပႃးပွင်ႈၵႂၢမ်း လွင်ႈ – သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ တၢႆ 5 ၵေႃႉ ၼႆၼၼ့်ၶႃႈဢေႃႈ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes