(Daily News) TNLA လႄႈ MDY-PDF ႁူမ်ႈၵၼ်လေႃႇတိုၵ်း တပ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 501 ၵျွၵ့်မႄး

1-TNLA လႄႈ MDY-PDF ႁူမ်ႈၵၼ်လေႃႇတိုၵ်း တပ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 501 ၵျွၵ့်မႄး

2-SHRF သၢၼ်ၶတ်း ၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

3-သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့် တႄႇၵၢၼ်ဢုပ့်ပိူင်ႇ တီႈဝဵင်း ပၢင်ႇသၢႆး

4-သိုၵ်း TNLA ပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်း မူႇၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်းထႅင်ႈ

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #လၢႆးၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ #shanradio #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

Other episodes