(SHAN FM) RCSS လႄႈ SSPP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်း

– RCSS လႄႈ SSPP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်း

– ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႈမူႇၸေႊ မႄႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃ့ၼိုင်ႈ တၢႆထင်တီႈ

– ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း

– ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ယိုတ်းလႆႈ ၶူဝ်ၼမ်ႉသိမ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈ သီႇပေႃႉ – ၵျွၵ်ႉမႄး

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တီႈၼွင်ၶဵဝ် ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃ့ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ့်လူ့တၢႆ ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တၢင်းၼမ်။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes