(SHAN FM) သင်ႇၶလႄႈၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းပၢင်တိုၵ်း တီႈၵျွၵ့်မႄး

– သင်ႇၶလႄႈၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းပၢင်တိုၵ်း တီႈၵျွၵ့်မႄး

– မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းတီႈ 105 လၵ်း မူႇၸေႊ ထပ်းၵၼ် 2 ဝၼ်း တၢႆ 3 မၢတ်ႇ 5

– ၵူၼ်းမိူင်း ပၢႆႈဢွၵ်ႇ ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၼပ်ႉမိုၼ်ႇ

– ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇဢၼ်လီၶဝ်ႈၸႂ်တၢင်းၼမ်။

– ယိင်းမေႃယႃ တူၵ်ႇလၢတ်ႈပၼ်ၾၢင့် တၢင်းပဵၼ်တႃတိၼ်ႇ တႃၸဵပ်း ၽွင်းၶၢဝ်းၵတ်း ၼႆၼၼ့်ၶႃႈဢေႃႈ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes