(SHAN FM) ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃ့ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ မၢၵ်ႇတူၵ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း လူ့တၢႆ 1 ၵေႃ့ မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃ့

– ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃ့ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ မၢၵ်ႇတူၵ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း လူ့တၢႆ 1 ၵေႃ့ မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃ့

– မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈလၢဝ်ႇၵၢႆး ၺႃးၵႃးၵူၼ်းမိူင်း မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူ့တၢႆၼမ်

– ပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၺႃးသိုၵ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီယိုတ်းလႆႈ 4 တီႈ

– ပၢင်တိုၵ်းတီႈၼမ့်ၶမ်း ၵူၼ်းမိူင်းလူ့တၢႆ 2 ၵေႃ့ မၢတ်ႇၸဵပ်းဢမ်ႇယွမ်း 7 ၵေႃ့ ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တၢင်းၼမ်။

– လိူဝ်သေၼၼ့် တေလႆႈငိၼ်းထွမ်ႇပႃး လွင်ႈ – Martial Law ပဵၼ်သင် ? မီးတီႈပွင်ႇၸိူင့်ႁိုဝ် ? ၼႆၼၼ့်ၶႃႈဢေႃႈ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes