(SHAN FM) သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ် ႁူမ်ႈပႃး ၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်း ၶဝ်ႈၸူးဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ် ႁူမ်ႈပႃး ၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်း ၶဝ်ႈၸူးဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ့်ၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇ တီႈဝဵင်းၼမ့်သၼ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းလူ့တၢႆ 3 ၵေႃ့ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵေႃ့ၼိုင်ႈ

– မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုင်ၵၼ်ႉၸၼ် မႄႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တၢင်းၼမ်။

– လိူဝ်သေၼၼ့် တေလႆႈငိၼ်းထွမ်ႇပႃး လွင်ႈ – ယိင်းႁတ်းႁၢၼ် ၸွႆႈၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ဝၢၼ်ႈသူၼ် လူၺ်ႈၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ ၼႆၼၼ့်ၶႃႈဢေႃႈ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes