(Daily News) ၾႆးမႆႈႁွင်ႈထႅဝ် လၢၼ့်ၶၢႆၵုၼ်ႇယွႆႈ တီႈမိူင်းတူၼ် လူ့ယႂ်ႇသုမ်းၼမ်

1- ၾႆးမႆႈႁွင်ႈထႅဝ် လၢၼ့်ၶၢႆၵုၼ်ႇယွႆႈ တီႈမိူင်းတူၼ် လူ့ယႂ်ႇသုမ်းၼမ်

2- သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

3- ၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းလွႆၶေႃ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵႃႈၵႃး တႃႇပၢႆးၽေးပၢင်တိုၵ်း

4- ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ်

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #လၢႆးၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ #shanradio #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

Other episodes