(SHAN FM) သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇ တီႈဢိူင်ႇၼွင်ပိင် ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းလူ့ၵွႆဢမ်ႇယွမ်း 10 လင်

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇ တီႈဢိူင်ႇၼွင်ပိင် ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းလူ့ၵွႆဢမ်ႇယွမ်း 10 လင်

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း သွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်ၵိၼ်ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းပၢင်ႇသၢႆး

– သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃးၶၢတ်ႇ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢမ်ႇထိုင် ၵူၼ်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင် ၵွင်ၼိုင်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း 120 ပၢႆ ဝၢင်ႈၶိူင်ႈၸူး သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့် MNDAA ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တၢင်းၼမ်။

– သိုပ်ႇသေၼၼ့် တေလႆႈငိၼ်းထွမ်ႇပႃး လွင်ႈ – ပၢင်တိုၵ်းတီႈသီႇပေႃ့ ၶူဝ်ၼမ့်သိမ်ႇလူ့ၵွႆ တုမ့်ယွၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵႂႃႇမႃးၵႃ့ၶၢႆ ၼႆၼၼ့်ၶႃႈဢေႃႈ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes