(SHAN FM) သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် သႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ လၢႆလင်

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် သႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ လၢႆလင်

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၵူႈတပ့်တိူင်း ႁႂ်ႈၸတ်းပၢင်လွတ်ႈႁေႃး ထမ်မၸၵ့်ၵျႃႇ ႁႂ်ႈႁဵတ်းပႃး ယတ့်တယႃႇထႅင်ႈ

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ 3 လုၵ်ႈ

– ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊႁူမ်ႈၵၼ်တီႉ ၵူၼ်းၸူၼ် 2 ၵေႃႉ တီႈၽၵ်းတူႁေႃၶမ်း ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တၢင်းၼမ်။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes