(Daily News) ပၢင်တိုၵ်း တီႈပွတ်းႁွင်ႇ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 3 ၵေႃႉ

1.ပၢင်တိုၵ်း တီႈပွတ်းႁွင်ႇ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 3 ၵေႃႉ

2.သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်းၶၢင်

3.ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းၶျၢင်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်သေတၢႆ 20 ပၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်း 37 ၵေႃ့

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #လၢႆးၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ #shanradio #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

Other episodes