(SHAN FM) သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA, PDF ယိုဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ထႅင်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA, PDF ယိုဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ထႅင်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

– ႁၢၼ်ႉၶၢႆ ပိင်ႈယၢင်ႈ (ယူႇၼၢၼ်ႇ) တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၺႃးပွႆႇမၢၵ်ႇ

– သိုၵ်း TNLA ယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း တဵၵ်းယွၼ်းငိုၼ်း ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ

– ရတ့်သျႃးၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း လၢႆးၸႂ့်ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸႂ့်ၼိဝ်ႊၶလီႊယႃႊ ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တၢင်းၼမ်။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes