(SHAN FM) သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ့်ၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ့်ၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်

– ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၶႃပုတ်းၶွၼ်ၼိုင်ႈ

– ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမူႇၸေႊ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ

– လုၵ်ႈၸုမ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ သိုပ်ႇထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ် တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တၢင်းၼမ်။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes