(SHAN FM) မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇႁိမ်း CS Hotel လႃႈသဵဝ်ႈ တၢႆ 1 မၢတ်ႇၸဵပ်း 5

– မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇႁိမ်း CS Hotel လႃႈသဵဝ်ႈ တၢႆ 1 မၢတ်ႇၸဵပ်း 5

– သဵင်ၵွင်ႈၶိုၼ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ပဵၼ်ၶၢဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၸႂ်

– ပေႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းဢွင်ႇပၢၼ်း ၽႅၼ်ၶေႃး ၶႃႈတူဝ်တၢႆ

– ထႆးၵိုတ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႉငႃးမိူင်းတႆး ၶၼ်ငႃးလူင်းၶိုၼ်း ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တၢင်းၼမ်။

– လိူဝ်ၼၼ့် တေလႆႈငိၼ်းထွမ်ႇပႃး လွင်ႈ – ၶွမ်ႊပၼီႊၶိုၼ်းတႄႇၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်တီႈဝဵင်းၵေးသီး ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢိင်ပိုင်ႈၽႂ် ၼႆၼၼ့်ၶႃႈဢေႃႈ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes