(General Knowledge) မၢႆမီႈၼႂ်းမိူင်းထႆးမိူဝ်ႈလဵဝ်လီၵူဝ်လႄႈ လီၾၢင့်ၸိူင့်ႁိုဝ် ?

1.မၢႆမီႈၼႂ်းမိူင်းထႆးမိူဝ်ႈလဵဝ်လီၵူဝ်လႄႈ လီၾၢင့်ၸိူင့်ႁိုဝ်?

2.သိုပ်ႇၸႆးတႃမီးတီႈပွင်ႇသင်?

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #SHANNews #shanradio #ႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်း #မၢႆမီႈမိူင်းထႆး

Other episodes