(General Knowledge) ၵၢၼ်ဢၼ်လီယိူင်ႈ သၶႁ

1.ၵၢၼ်ဢၼ်လီယိူင်ႈ သၶႁ

2.မၢႆမီႈမႂ်ႇၵၢၼ်ႁေႃႈရူတ့်ၵႃးၼႂ်းမိူင်းထႆးမႂ်ငိုၼ်းထိုင်ႁူဝ်မိုၼ်ႇလႄႈ တၢမ်ႇတူၵ်းၶွၵ်ႈ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #လၢႆးၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ #shanradio #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

Other episodes