(SHAN FM) တီႈမူႇၸေႊ ၼမ့်ၼွင်းလုပ်ႇထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေး ၺႃးၵူၼ်းလၵ့် ၶဝ်ႈလၵ့်ထႅင်ႈ သုမ်းၼမ်

– တီႈမူႇၸေႊ ၼမ့်ၼွင်းလုပ်ႇထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေး ၺႃးၵူၼ်းလၵ့် ၶဝ်ႈလၵ့်ထႅင်ႈ သုမ်းၼမ်

– ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းၶႄႇၸူဝ်ႈၶၢဝ်း TBP ၼိုင်ႈဝၼ်း တေႁဵတ်းပၼ် 200 ၵေႃ့ ၵူၺ်းယဝ့်

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢပ်ႇၼေးတီ့ၺွပ်းၸဝ်ႈပၢမ့်ၼမ့်မၼ်း တီႈမိူင်းၵွင် ထုပ့်ပေႃ့ထိုင်တၢႆ

– ၵႃးတၢင်ႇသၢႆးမၢၵ်ႇဢုတ်ႇ ၽႃႇၺႃး ၵႃးလႄႈ ရူတ့်ၶိူင်ႈ လူ့ၵွႆၼမ် တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၼႆၼၼ့်ၶႃႈဢေႃႈ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes