(SHAN FM) ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ မႃးလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူပ့်ၸုမ်းပျီႇတူ့ၸိတ့် ၼႂ်းပိုၼ့်တီႈ

– ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ မႃးလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူပ့်ၸုမ်းပျီႇတူ့ၸိတ့် ၼႂ်းပိုၼ့်တီႈ

– ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈမူႇၸေႊ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း လူၺ်ႈတၢင်းမႆႈၸႂ်

– ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးၸူၼ် သုမ်းငိုၼ်းၼပ်ႉ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်

– ဝတ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇ ၵုၼ်ႁဵင် ၺႃးၵူၼ်းလၵ်ႉလွမ်ၶဝ်ႈသွၵ်ႈ ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တၢင်းၼမ်။

– သိုပ်ႇသေၼၼ့် တေလႆႈငိၼ်းထွမ်ႇပႃး လွင်ႈ – သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇ TNLA, PDF ထႅင်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႆၼၼ့်ၶႃႈဢေႃႈ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes