(Daily News) ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈNCAၼႆ့သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတေသိုပ်ႇႁဵတ်းႁိုဝ်ၵႂႃႇ?

1.ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈNCAၼႆ့သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတေသိုပ်ႇႁဵတ်းႁိုဝ်ၵႂႃႇ?

2.ဢိင်ႇသၼ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းၵူၼ်းတၢႆ2000 ပၢႆ။

3.ႁႅင်းၵၢၼ်ၺႃးၽေးၵိုင့်ၵၢင့်တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #SHANNews #shanradio

Other episodes