(SHAN FM) လုမ်းတြႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 20 ပီ တီႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Myanmar Now

– လုမ်းတြႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 20 ပီ တီႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Myanmar Now

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ့်မၢၵ်ႇပွမ်း Cluster ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူ့တၢႆၼမ်

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထုပ့်ပေႃ့ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ ၸၵ်ႉၸူၼ်ဢဝ်ၵႂႃႇပႃး ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်းပိူၼ်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ

– ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ဝၢင်းၽႅၼ်ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းတၢင်ႇမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇတီႈၵဵင်းမႆႇ ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တၢင်းၼမ်။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes