(SHAN FM) ၵူၼ်းၶႂ်ႈႁဵတ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ ဢွၼ်ၵၼ်သွၼ်းၾူၼ်တဝ်ၼမ်ႉၶဝ်ႈထႅဝ်

– ၵူၼ်းၶႂ်ႈႁဵတ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ ဢွၼ်ၵၼ်သွၼ်းၾူၼ်တဝ်ၼမ်ႉၶဝ်ႈထႅဝ်

– ၸၢဝ်းၶႄႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်လႅၼ်ၵိၼ် တင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ တၢင်းမိူင်းပွၵ်ႉ ၺႃးသိုၵ်းဝႃႉ တီႉၺွပ်းသူင်ႇတူဝ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်း

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်ၶူဝ်းၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ ဝၢႆးသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ

– သိုၵ်းပဢူဝ်း PNO ၵဵပ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ဝႃႈတႃႇဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပွႆးၽြႃး ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တၢင်းၼမ်။

– တေသိုပ်ႇလႆႈငိၼ်းထွမ်ႇပႃး ဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ႁိုၼ်း (ၵႃယၢင်း) ဢုပ်ႇလၢတ်ႈ ထတ်းသၢင်ႈဝႆ့ လွင်ႈ – ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းၸုမ်း ဢေႊသီႊယၼ်ႊ ႁွၼ်ၼမ်ႉၵၢၼ်မိူင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၵၢၼ်ထုၵ်ႇလီႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်း ၼႆၼၼ့်ၶႃႈဢေႃႈ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes