(SHAN FM) သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇတီႈ မူႇၸေႊ တင်း ၵူတ့်ၶၢႆ ထႅင်ႈ

– သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇတီႈ မူႇၸေႊ တင်း ၵူတ့်ၶၢႆ ထႅင်ႈ

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶၢႆ့ ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း တွင်ႇလေးလူင်း (သူၺ်ႇၺွင်ႇ)

– ထူပ်းႁၼ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝၢင်းၶိူင်ႈ တီႈၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ လႆႈငိုၼ်း 50 သႅၼ် ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တၢင်းၼမ်။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes