(SHAN FM) သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းၶၢင် KIA ယိုဝ်းၵၼ် တီႈၼမ်ႉတူႈ

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းၶၢင် KIA ယိုဝ်းၵၼ် တီႈၼမ်ႉတူႈ

– TNLA ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇသူၼ်ၼႃး – ထိူၼ်ႇၶိူဝ်း ၵူဝ်ၽႃႇၺႃး မၢၵ်ႇမႅင်း

– ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် တႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇၸီႉသင်ႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တၢင်းၼမ်။

-သိုပ်ႇသေ တေလႆႈငိၼ်းထွမ်ႇပႃး ဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ႁိုၼ်း (ၵႃယၢင်း) ဢုပ်ႇလၢတ်ႈထတ်းသၢင်ႈဝႆ့ လွင်ႈ – ၵၢင်ၸႂ် ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ၊ ပီႇတီႇဢႅပ်ႉ ၊ ၵူၼ်းၵၢင် လႄႈ ၸုမ်းၸိူဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႃႇယၢင်ႈၸူးပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၼႆၼၼ့်ၶႃႈဢေႃႈ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

– TNLA ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇသူၼ်ၼႃး – ထိူၼ်ႇၶိူဝ်း ၵူဝ်ၽႃႇၺႃး မၢၵ်ႇမႅင်း

– ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် တႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇၸီႉသင်ႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တၢင်းၼမ်။

-သိုပ်ႇသေ တေလႆႈငိၼ်းထွမ်ႇပႃး ဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ႁိုၼ်း (ၵႃယၢင်း) ဢုပ်ႇလၢတ်ႈထတ်းသၢင်ႈဝႆ့ လွင်ႈ – ၵၢင်ၸႂ် ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ၊ ပီႇတီႇဢႅပ်ႉ ၊ ၵူၼ်းၵၢင် လႄႈ ၸုမ်းၸိူဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႃႇယၢင်ႈၸူးပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၼႆၼၼ့်ၶႃႈဢေႃႈ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes