(SHAN FM) ၵူၼ်းမွၵ်ႇမႆႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း တၢႆထင်တီႈ

– ၵူၼ်းမွၵ်ႇမႆႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း တၢႆထင်တီႈ

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆလင်ၼိုင်ႈ

– ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊ တီႈ 3 တိူင်း လႄႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 400 ပၢႆ

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈထုပ့်ပေႃ့ ပူႇၵႄႇမၢၼ်ႈၼွင် ၵူတ့်ၶၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်း ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ် တၢင်းၼမ်။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes