(SHAN FM) မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၼႃႈလၢၼ့်ၶမ်း သွႆးထႅတ်ႉဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 10

-မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၼႃႈလၢၼ့်ၶမ်း သွႆးထႅတ်ႉဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 10

-ပၢင်တိုၵ်းၾၢႆၶုၼ်လိူၼ်ပၢႆ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆၼမ် သုမ်းပႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈၸိုၼ်းယၢမ်း

-ၵႄႇပၢၵ်ႇႁိူၼ်း ၵေႃ့ၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

-ၵူၼ်းမိူင်းၸီး ပၢႆႈဢွၵ်ႇပိုၼ့်တီႈၼမ် ႁႃၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ပေႃးယၢပ်ႇ ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တၢင်းၼမ်

-တေလႆႈငိၼ်းထွမ်ႇပႃး ၶေႃႈထတ်းသၢင်ႈ ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ႁိုၼ်း (ၵႃယၢင်း) လွင်ႈ- ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းထႆးမႃးႁူပ်ႉ ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ပဵၼ်လွၵ်းၸိူင်း SAC သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူၺ်းႁိုဝ် – ၼႆၼၼ့်ၶႃႈဢေႃႈ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes